Registration for September 2024 for the new group began! Ages 1.1-3.5     החלה ההרשמה לספטמבר 2024

פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך

מאת: אלסייד מחמד

מגיל צעיר מאוד אנו נחשפים למתמטיקה ולמספרים הטבעיים, ומשתמשים בהם בחיי יום יום עוד לפני הגעתנו למערכת החינוך הפורמאלית, אנו לומדים למנות או לחבר חפצים דומים לקבוצות ..

הוראת המתמטיקה מגיל הרך מכילה התנסויות בהן פותרים תרגילים, עונים על שאלות, מבררים מושגים ומטפחים מיומנות מתמטית.

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בתפיסה של הוראת המתמטיקה, תמורות שבאו לידי ביטוי במעבר מהוראה מסורתית, הוראה כמורה, כמומחה, המקנה ידע דרך של הדגמה וחשיפה, להוראה קונסטרוקטיביסטית הדוגלת בבניית הידע והחשיבה ע"י הלומד, הוראה הראוה את הלומד פעיל, מתנסה, חוקר ושואל שאלות.

הוראה זו מתמקדת בשיח המתמטי, המפתח ומטפח חשיבה מתמטית, שיח זו הוא מעיין דיאלוג סוקראטי שמטרתו לבנות ידע מתמטי חדש על בסיס ישן ולהגיע להבנה מתוך חשיבה והתנסות.

השיח המתמטי היא הדרך המעוררת את הלומד לחשוב באופן מושגי ולהסביר ולהצדיק את המהלכים שהוא מבצע.

 תהליכי חשיבה מתמטית בגיל הרך

טיפוח יכולות מתמטיות מחייב דפוסי עבודה וחשיבה ליצירתיות , ואקסיומות אישיות ומומחיות מקצועית המקנה רעיונות וסביבה הולמת, תוך קביעת כללים, חקירה, העלאת רעיונות, והתמודדות עם קשיים .

פיתוח חשיבה מתמטית בגיל הרך נשענת על עקרונות מגוונות של אופי הלמידה המטפחת חשיבה ומעצבת חקר ולמידה ומפתחת אצל התלמיד מיומנות חשיבה.

חשיפת התלמיד לגירויים ולהתנסות מטפחת אצלו תהליכי חשיבה רחבות היקף, תהליכים אלו מאפשרת לו ליצור מושגים חדשים מתוך ניסיון קודם והתנסות בפעילות שונות.

הבנת מושגים מתמטיים מתרחשים באופן הדרגתי, כאשר הלומד מתנסה בפעילות שונות, מגלה עיקרון המשותף לכלל הפעילויות, בונה סביב ההתנסויות מושגים ולתוכו הוא מטמיע התנסויות נוספות .

התלמיד מפתח יכולות של העברה ויישום, יכולת הכללה ולקשר בין אירועים ולשייכם לקטגוריות מוכללות על סמך ייצוג מנטאלי ומילולי.

פיתוח יכולת החשיבה מתאפשרת כאשר הלומד מתנסה בפעילות חשיבה כגון:- מיון השוואה, סדירה, שימור והסקת מסקנות, ומגיע בעזרתן לקישוריות, להבחנה ברצף בין האירועים השונים.( אילני ב', בן יהודה, מ', 2008)

התנסות הלומד בפעילות וסדנאות למידה מטפחים אצלו מיומנות חשיבה, טיפוח יכולות אלו ופיתוחן מחייב סביבה פיזית הולמת, תומכת בלמידה, תוך שימוש במודלים ואמצעי המחשה מגוונות ושילוב טכנולוגיות בתהליך הלמידה.

על תוכנית ההוראה לשלב בתוכה עקרונות אלו, ולהתמקד בהערכת הידע המתמטי של התלמיד ועל האופן בו הוא משתמש בידע ובהבנה, תחומי ההערכה נגזרים מתוכנית הלימודים וממבנה הדעת של המתמטיקה.

תוכנית ההוראה מתבססת על עקרונות של הבנת החומר הנלמד, פיתוח של הבנה וזכירה וטיפוח מיומנות תוך שימוש בעזרי למידה, אמצעי המחשה, ניצול הידע הקיים של הילד, הבחנה ועקביות וגיוון.( ר. קדרון,)

על המורה לבסס את תהליכי הלמידה, יחידות ההוראה על עקרונות אלו בכדי לפתח יכולות חשיבה אצל הלומד.

חובת המורה לטפח בכל שלב את היכולות הפוטנציאליות של הלומד ולהביא אותו לרמות חשיבה גבוהות יותר מכפי גילו, ולפתח אצלו יכולת ורצון לחקור ולהבין את העולם הסובב, ופיתוח דפוסי חשיבה, חקר, ובניית בסיס מתמטי מגיל הרך.

סגנונות ופעילות לפיתוח החשיבה :

פיתוח ותכנון הפעילות המטפחות חשיבה מתמטית מתבססת על רכיבים שונים בכדי לאפשר פיתוח יעיל ותכנון הולם המאפשר חשיבה, יצירתיות, חקר והתנסות, למידה והבנה.

התכנון היעיל בפעילות הכיתתית, מקביעת המטרה ויעדי הפעילות והתאמתם לאוכלוסייה, בנוסף לעקרונות שמקנה הפעילות, מיומנות חשיבה כמו :- העשרה, הסקה והכללה הן חלק בלתי נפרד מעקרונות התכנון לפעילות מתמטיות.

תכנון מפורט של הפעילות וקביעת עקרונות דידקטיים מאפשרות צמיחה ופיתוח חשיבה אצל התלמידים.

תכנון למידה מתוך חקר, סביבה הולמת, התבססת על שיח מתמטי והוראה מתווכת מסייע בפיתוח החשיבה אצל הלומדים .  (אילני ב', בן יהודה, מ', 2008)

למידה מגוונת המציגה הוראה המותאמת לסגנונות שונים יכולה להעשיר את הלומד ולתת לו כלים נוספים ללמידה, לכן שימוש בסגנונות למידה מועדפים לתלמידים ומותאמים לכישוריהם מפתחים אצלם יכולות ורצון ללמידה משמעותית, למידה המשלבת התנסות, יצירתיות, מאפשרת הצלחה ניכרת.

לימוד הנושאים בצורות שונות מאפשרת לתלמיד לעבד מידע ולהבנה משמעותית.

הכרת סגנונות הלמידה של התלמידים מקל על המורה בהתאמת תוכנית ההוראה להם.