Registration for September 2024 for the new group began! Ages 1.1-3.5     החלה ההרשמה לספטמבר 2024

חפץ מעבר

תקופת הילדות הינה תקופה של רכישת עצמאות, בה הילד, בהדרגה, עוזב את הביטחון הטוטאלי והתלות שהיו לו מינקות. תקופת מעבר זו מלאה בשינויים מרגשים להורה ולפעוט כאחד. שינויים אלו עשויים לגרום, לעיתים, לתחושת חוסר ביטחון אצל הילד והוא יפנה ל"חפץ מעבר" שיסייע לו במעברים זמניים אלו.

אתם (ההורים או המחנכת), תהיו מקור הביטחון המועדף שלו, כמובן, אך יחד עם זאת הוא יסתייע גם באגודלו, במוצץ שלו או בשמיכה שלו.

פעוטות רבים מאמצים להם "חפץ מעבר" אותו הם יכולים ללעוס, לדבר אליו, לחבק, לישון איתו, לאהוב ולפנות אליו בזמנים של מצוקה, חוסר ביטחון ואפילו מבוכה.

פעמים רבות משמשות בובות רכות כ"חפץ מעבר" עבור הפעוט ואלו הולכות איתו, לעתים, במשך תקופה ארוכה ביותר.

"חפץ המעבר" מתפקד במעבר כחבר ותיק במקום חדש.

הוא מוכר ונעים. הוא זמין בכל פעם שהילד נזקק לו. הוא מקבל את הילד כפי שהוא, עם חוסר הביטחון שלו. הוא אינו שופט אותו, אינו בא אליו בדרישות ואינו צופן הפתעות בלתי צפויות – הוא עוזר לילד להירגע.

התקשרות הילד ל"חפץ מעבר" הינה חלק בריא בהתפתחותו.

"חפץ המעבר" יכול להיות יעיל ממש כמו נוכחות הורה ולסייע לפעוט להתאקלם בסביבה חדשה ולא מוכרת. לכן, רצוי לאפשר לילד לקחת איתו את "חפץ המעבר" למקום חדש שבו, אולי, לא יהיו ההורים עם הילד בכל רגע ורגע.

 

מתוך: ”Your Toddler”, (1988) Rubin, R., Fisher, J., Doering,R.”